Herzlich Willkommen bei Brieftauben Hardy

Paarungsliste 2019

                          

Paar 1 a     Triple 8   Sohn  864  Hartmut Will
                                     mal
                   Maghan  Doppelenkelin  Olympide 003
                 04153-17-888 fahl  X  0824-15-197 geh


Paar 1 b    Triple 8    Sohn  864    Hartmut Will
                                            mal
                              Enkelin  Het Wonder
           04153-17-888 fahl  X  09185-12-1124 blau
 


Paar 1  c   Triple 8   Sohn  864   Hartmut Will
                                    mal
               Rosana  Tochter Rote ASS 217 H.Will
           04153-17-888 fahl  X 04153-18-1348  rot
Paar 2 a    Prince Harry    Doppelenkel Harry 
                                     mal
                  Doppelenkelin 864  Hartmut Will
              NL-17-1685930 geh  X 04153-16-311 fahlPaar  2 b   Prince Harry   Doppelenkel  Harry
                                    mal
                     Inzucht Enkelin Harry
               NL-17-1685930 geh X 07462-17-161 geh


Paar  3 a    Red Bulck  aus Sohn Kittel x Tochter
                   Greipel       SG Steffl
                                           mal
                            Inzucht Enkelin Harry
      08897-18-787 rotscheck  X 07462-17-161geh.

Paar  3 b    Red Bulck  aus Sohn Kittel x Tochter
                   Greipel       SG Steffl
                                           mal
                   Rosita 754  aus Aureus x Schwester
                   Olympic Rosita
                   08897-18-787 x 01777-18-754
Paar   4    Doppelenkel  Josef  Fröhlingsdorf
                                      mal
                     org. J&V  Goovaerts
           05497-16-986 blau X B-15-6069112 blau-sp
Paar  5    Enkel  Josef  org.Fröhlingsdorf
                                  mal
              Enkelin De Vechter  org. van Gestel 
   06562-16-261 geh-sch.X B-16-6263812 geh-sch.